PLONGEZ SANS PLOMB
UNE NOUVELLE GAMME DE LESTS SANS PLOMB
POUR LA PRATIQUE DE
VOS LOISIRS SUBAQUATIQUES
 Sublest, l'entreprise

Vårt lilla företag med säte i västra Frankrike har en hållbar utvecklingsstrategi. Vi motiveras av våra övertygelser och utformar en rad metoder för att uppnå dit. Som ett resultat av två års utveckling och investeringar har vi nu slutat med tillverkningen av blyvikter och ersatt dessa med plastat gjutjärn i ett område vi vill ska vara hållbart och ändå hålla en hög kvalitet.
Produktionen av dessa nya dyk- och snorklingsprodukter har ingen negativ inverkan på miljön. Vi ersätter bly med gjutjärn (en kombination av järn och kol), som har neutral inverkan på naturen. Sen ersätter vi PVC-plasten med en mer miljövänlig plast som inte innehåller tungmetaller eller mjukgörande medel som är skadliga för miljön. Utöver detta krävs endast lite energi för att forma plasten till dess slutliga form.
 lest_denude.jpgKvaliteten på våra produkter är ännu en detalj som ämnar förlänga livstiden för vikten och därigenom minska miljöpåverkan. Om plasthöljet trots allt skulle gå sönder är vikten skyddad mot korrosion genom att gjutjärnet är zinkbehandlat.
 picots.jpgEtt system för att blockera att vikten glider har integrerats genom att använda ”plastpiggar” vars syfte är att låsa vikten på sin plats.
ÅTERVINNING
Redan i designfasen tog vi hänsyn till återvinningsaspekten av våra produkter. För att hjälpa den miljömedvetna dykaren då vikten når sitt livsslut har vi valt ett plasthölje som inte fastnar i gjutjärnet då dessa ska skiljas åt. Detta medför att plast och järn kan återvinnas separat vilket i sin tur sparar på miljön. 
de su ang
de it es

start sida
SUBLEST
FAQ
VÅRA PRODUKTER
Recherche 
Ets Sublest 56700 Merlevenez, ©www.ouestinternet.fr , Administration
Précédent
Suivant
Fermer