PLONGEZ SANS PLOMB
UNE NOUVELLE GAMME DE LESTS SANS PLOMB
POUR LA PRATIQUE DE
VOS LOISIRS SUBAQUATIQUES
 FAQ

Varför byta ut bly med en annan metall ?
Du kanske inte tror att dina blyvikter förorenar speciellt mycket. Tänk igen! Denna metall korroderar långsamt men det oxiderade ytskiktet är mycket känsligt för slitage som uppstår vid torkning och då vikterna ”slipas” mot ojämna ytor (bryggor, stenar och sand bland annat) vilket leder till att bly kommer ut i naturen. Denna förändring är lätt att se då du gnider ett finger mot blyet och du får en svart hinna på fingret. Partiklarna är små, men bly är giftigt i mycket små mängder och framför allt om det kommer in i näringskedjan. Nu förtiden är användningen av bly i västländerna mycket restriktiv, bly tillåts inte längre inom flera områden (t.ex. Jakt, fiske bilvikter mm). Alternativ, i huvudsak järn, finns redan tillgängliga i flera områden där bly förut dominerade.
Vad ska ersätta bly?
Gjutjärn (järn+kol) är en av de metaller som kan minska inverkan på vattenmiljön. Järn har en lägre densitet än bly, men trots detta påverkas inte ditt behov av ballastvikter mer upp till 10%.
Hur tillförlitliga är vikterna ?
 plomb_decapsule.jpgVåra produkter skyddas mot korrosion genom en tvåstegskombination: 1. Vikten skyddas av ett tjockt plasthölje som motstår stötar och nötning. Den genomsnittliga tjockleken på plasthöljet är 3-4mm. 2. Vikten är, innan den innesluts i plasten, förzinkad för att motverka korrosion vid ett eventuellt vattenläckage i plasten. Detta gör att vi kan garantera en längre livstid och betydligt lägre miljökostnader än alla plastade blyvikter som finns på marknaden. Utöver detta har vi även vidtagit åtgärder med avsikt på återvinningen av vikten när det är dags att kassera den. Plasten är inte fastlimmad på vikten vilket gör att gjutjärn och plast lätt kan återvinnas separat.
Vad betyder märkningen ”LEAD FREE” och ”PVC FREE”?
 free.jpg”LEAD FREE” innebär att produkten är blyfri ”PVC FREE” innebär att produkten inte innehåller polyvinylkloridplast ofta kallad vinylplast. Då PVC-plast genererar utsläpp av klor, som är skadligt för miljön, vid förbränning har vi valt att utesluta PVC-plast helt från tillverkningen. Dessa båda märkningar symboliserar vårt engagemang i en hållbar miljöutveckling. Vi siktar på att även lägga till en tredje märkning på våra produkter angående koldioxidutsläppen inom kort.
Hur mycket måste jag kompensera min ballast?
Gjutjärn har ca 40 % lägre densitet än bly. Trots detta behöver du endast öka din ballast vikt med 5 % till 10 % beroende på om du dyker i sötvatten eller saltvatten.
Vad kostar de blyfria ekovikterna?
Blyfria vikter har samma rekommenderade utpriser som traditionella blyvikter.
Finns den typ av vikt jag behöver för min dykning?
Vi arbetar med den kommande lanseringen av ett komplett sortiment av produkter som täcker de flesta behoven. Ankelvikter, mjuka vikter för viktfickor, viktvästar för undervattensjakt eller till torrdräkter. Våra kvalitetskrav syftar till att uppfylla era förväntningar.
Var kan jag hitta blyfria ekovikter?
Du kan hitta en butik i närheten av dig genom att söka på den nordiska distributörens hemsida www.cbm.se .
För att få vår prissatta katalog (endast för professionella)
Fråga efter vår katalog
Jag hittar inte svar på min fråga.
Kontakta oss, vi besvarar gärna din fråga på FAQ-sidan eller direkt till dig. 
de su ang
de it es

start sida
SUBLEST
FAQ
VÅRA PRODUKTER
Recherche 
Ets Sublest 56700 Merlevenez, ©www.ouestinternet.fr , Administration
Précédent
Suivant
Fermer